Page 3 - SB_brezen_2015
P. 3
ObsahStavba

Jak se dokládá kvalita d evostavby 4

Co Je to ekologiCká stavba 8

Prosklené st eChy Jsou moderní 12

ZtraCené bedn ní silný PomoCník

na stavbáCh 14


InterIér


Feng shui: hra s energiemi Jin a Jang 18

hv Zdné Znamení v d tském PokoJi 22

Jak si Za ídit vai kouPelnu

i do budouCna 26

dla ba v obývaCím PokoJi 30

Jak se Zbavit vodního kamene 34


Zahrada


tiPy Pro kouPi Zahradního nábytku 36

Jak vyu ít Pet lahve v Zahrad 40


FInance


PeníZe vám vae Problémy nevy e í aneb

Zdrav J í Pohled na PeníZe 44

Obsah
3 3 | duben 2015 | březen 2015 StavbaBydlení 3
StavbaBydlení
   1   2   3   4   5   6   7   8