Page 5 - SB_brezen_2015
P. 5
Jak se dokládá kvalitadevostavby
Kvalita je dnes velmi zneuívané slovo a i po vech

stránkách oizený a poruchový výrobek má na svém
obalu znaky mnoha certifkací. Nem eme se tedy
divit, kdy zákazníci neví ádným proklamacím
a utvrzování o kvalit , ádají asto co nejnií cenu

a pak následují reklamace.Stavba
3 | duben 2015 StavbaBydlení 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10